Fédération Luxembourgeoise de Football
Luxemburgischer Fussball Bund


Rue de Limpach
L-3932 Monnerich


Tél.: (00352) 4886 65-1               
FAX: (00352) 48 8665-82

Telex: 2526 LU 
Mail: flf@football.lu


Web: http://www.flf.lu

 
Gegründet:        22.11.1908
Saison: August bis Mai
Nationalstadion: Josy Barthel
Fassungsvermögen:       8.000
Anschluss an die FIFA:   13.03.1910
Anschluss an die UEFA: 15.06.1954
Vereine:              106
Spieler: 33.490Josy Barthel